Pagalbos vaikui centras

Grįžti prie kitų naujienų

Pirminė logopedės konsultacija – kas laukia jos metu?
08/01/2024

Kartais vaikui nebūtina lankyti nuolatinių logopedės užsiėmimų, užtenka lavinti tartį bei plėsti žodyną atliekant užduotis namuose – tokias užduotis gali parodyti logopedė pirminės konsultacijos metu, kai įvertina vaiko kalbėjimo įgūdžius.

Kas laukia pirminės logopedės konsultacijos metu?

Pokalbis su tėvais apie vaiko raidą ir kalbos vystymąsi.

Pokalbio metu siekiama kuo daugiau sužinoti apie vaiko raidą – ar gimė laiku, kada pradėjo sėdėti, vaikščioti bei kalbėti, kiek laiko leidžia prie ekranų, ar supranta tėvų prašymus ir juos įvykdo bei kuo domisi vaikas.

Įvadinis pokalbis su vaiku.

Logopedė stengiasi užmegzti kontaktą su vaiku: klausia jo vardo, pavardės, kiek jam metų, prašo papasakoti apie savo šeimą, augintinius. Toks trumpas pokalbis padeda įvertinti, ar vaikas supranta kalba ir geba atsakyti į klausimus.

Kalbos aparato būklės patikrinimas.

Apžiūrima, ar nėra pastebimų anatominių pakitimų, pavyzdžiui, per trumpo liežuvio pasaitėlio – tai trukdo vaikui pakelti liežuvį aukštyn ir ištarti š, ž, r garsus. Taip pat patikrinama, ar vaikas nebūna išsižiojęs, ar kalbos aparatas pakankamai judrus, ar raumenų tonusas nėra per žemas.

Garsų tarimo tikrinimas.

Logopedė paprašo ištarti garsus po vieną, taip nustatydama, kuriuos garsus vaikas taria taisyklingai, o kuriuos keičia į kitus ar minkština. Vaikui tariant skiemenis ir žodžius įvertinama, ar jis nekeičia garsų vietomis, nepraleidžia garsų, ar taisyklingai taria dvibalsius bei išlaiko žodžių skiemeninę struktūrą.

Klausos, kalbėjimo bei skaitymo įgūdžių įvertimas.

Siekiama nustatyti, ar vaikas teisingai girdi, atkartoja garsus, ar geba nustatyti pirmąjį žodžio garsą, sugalvoti žodį. Tiriant žodyną prašoma vaiko apibūdinti paveikslėliuose pavaizduotus daiktus – tai parodo, ar vaikas žino daugumos daiktų pavadinimus, ar teisingai derina daiktavardžių skaičius, ar taisyklingai vartoja prielinksnius, linksnius.

Nustatomas kalbos sutrikimas ir teikiamos rekomendacijos.

Galiausiai logopedė pasidalina savo įžvalgomis su tėvais ir pateikia rekomendacijų, pavyzdžiui, kaip mankštinti kalbos aparatą, kaip teisingai tarti garsus, kaip patiems tėvams kalbėti su vaiku, kaip teisingai kalbinti, jei vaiko kalbos raida vėluoja. Jei liežuvio pasaitėlis per trumpas ar įtariamas adenoidų išvešėjimas, rekomenduojama apsilankyti pas specialistus. Taip pat aptariama, ar vaikui reikia lankyti logopedo užsiėmimus, ar gali padėti patys tėvai ir mokytojai.

Šiuo metu turime vietų į pirminę logopedės konsultaciją – užsiregistruokite ir pasitarkime!