Paslaugos

Tėvai ir globėjai į „Pagalbos vaikui centrą“ kreipiasi ieškodami patarimo ar pagalbos savo vaikams, patiriantiems emocijų raiškos ir kontrolės sunkumų, turintiems savivertės klausimų, išgyvenantiems adaptaciją ar pasikeitimus šeimoje, susiduriantiems su iššūkiais mokykloje, patiriantiems elgesio bei socialinių sunkumų ir ne tik.

Kai neramu, verta pasitarti.

Sensorinis kambarys

„Pagalbos vaikui centre“ įrengtas modernus sensorinis kambarys. Jame gali vykti terapiniai užsiėmimai, kurių metu skatinami regos, klausos, skonio, uoslės, lytėjimo, judėjimo pojūčiai. Moksliniai tyrimai įrodė, kad sensorinės erdvės turi kompleksinį poveikį vaikams, jos padeda jiems jaustis laimingesniais, nuramina, sumažina agresiją, gerina apetitą, miego kokybę. Sensoriniai kambariai didina ir vaikų sąmoningumą, dėmesio koncentraciją, gerina atmintį, pažinimą, kalbą, mažina nerimą. Kambariai tinka ir pernelyg aktyviems vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, klausos ar regos susilpnėjimą, elgesio problemų.

Psichologo konsultacija

Visi „Pagalbos vaikui centre“ konsultuojantys psichologai turi įvairiapusę profesinę patirtį, dirbant su skirtingų sunkumų turinčiais vaikais, paaugliais ir suaugusiais. Specialistai priima ir stengiasi suprasti kiekvieną besikreipiantį. Užtikrina psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams, kurie turi emocijų, elgesio, socialinių ar raidos sunkumų, patiria mokymosi sunkumų, konsultuoja tėvus. Psichologai taip pat dalijasi žiniomis bei veda įvairius mokymus tėvams ir kitiems specialistams.

Logopedo konsultacija

Logopedas įvertina ir specialiomis priemonėmis šalina ar sušvelnina vaikų kalbos, balso, rijimo, komunikacijos sutrikimus ir padeda įveikti mokymosi sunkumus įvairaus amžiaus vaikams. Logopedas, koreguodamas įvairius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, moko vaikus komunikuoti verbalinėmis priemonėmis ir skatina išsakyti savo nuomonę, užmegzti kontaktą ir bendrauti kalbos pagalba. Mokydamasis kalbos, vaikas įgyja ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankį.

Dailės užsiėmimai

Dailės užsiėmimai padeda vaikams išreikšti ir suprasti savo emocijas per meną, kūrybinį procesą. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ar jų grupės poreikius bei tikslus, taikomos skirtingos dailės priemonės. Dailės užsiėmimų procesas gali padėti išspręsti kilusias psichologines problemas, pakoreguoti elgesį ir emocijas, sumažinti stresą, padidinti pasitikėjimą savimi. Šie terapijos metodu pagrįsti užsiėmimai taip pat padeda praturtinti jutiminę vaikų patirtį, bendravimo įgūdžius, lavina vaizduotę, smulkiąją motoriką bei pažintinius gebėjimus. Dailės užsiėmimai vyksta grupėse arba individualiai.

Muzikos užsiėmimai

Muzikos užsiėmimai yra labai svarbūs vaikams, turintiems emocijų ar elgesio sutrikimų, patiriantiems mokymosi ar bendravimo sunkumų. Šių muzikos terapijos metodu pagrįstų užsiėmimų metu užtikrinamas psichologinis saugumas, kad bendravimas būtų visavertis, kad vaikai galėtų išreikšti slopinamus jausmus, išlaisvinti susikaupusią vidinę įtampą, išspręsti vidinius konfliktus. Muzikos dėka vaikai patiria teigiamas emocijas, sėkmingai atskleidžia savo gabumus, ima labiau pasitikėti savimi ir teigiamai save vertinti. Kai muzikinė kūrybinė veikla teikia džiaugsmo, vaikai išmoksta pasirinkti naujus elgesio būdus ir kitomis gyvenimo situacijomis. Muzikos užsiėmimai grindžiami suvokimu, kad kiekvienas žmogus reaguoja į muziką ir geba kurti muzikinius ryšius, muzikiniai gabumai ar muzikinis pasirengimas tam nėra būtini. Muzikos terapija gali vykti grupėse arba individualiai.

Specialiojo pedagogo konsultacija

Specialusis pedagogas organizuoja individualias ir grupines specialiąsias pedagogines pratybas. Pratybų metu jis padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, ieško būdų, kaip lengviau įsisavinti mokymosi, ugdymosi medžiagą, taiko įvairius specialiuosius ugdymo būdus ir metodus.

Socialinio pedagogo konsultacija

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti. Identifikuoja vaiko individualias galimybes ir reikmes, skatina pasitikėjimą savimi, padeda koreguoti vaikų elgesį ir emocijas. Teikia karjeros konsultavimo paslaugas.

Konsultacijų kainos (kainos atnaujintos 02-09)

Paslaugos„Vaikystės sodo“ ir Karalienės Mortos mokyklos šeimomsNaujiems klientams
Pirminis individualių poreikių vertinimas5060
Psichologo/psichoterapeuto konsultacija5060
Psichologo konsultacija4050
Logopedo konsultacija4050
Specialiojo pedagogo konsultacija4050
Individualus dailės užsiėmimas3040
Grupinis dailės užsiėmimas35*
Grupinis muzikos užsiėmimas35*